Ak vami rezonuje téma dvojjazyčná, resp. bilingválna výchova, tento článok neprehliadnite. Tentokrát som oslovila mojich známych, ktorí vyrastali v dvojjazyčnom prostredí a vyspovedala som ich.

Nech tieto svedectvá poslúžia všetkým rodičom a iným blízkym osobám, ktorí váhajú, či dvojjazyčná výchova je pre nich to pravé. Inšpirujte sa, čo bilingvizmus priniesol do života týmto ľuďom. Ak vás zaujíma, aký je môj život s tromi jazykmi v hlave, nech sa páči, stiahnite si môj bezplatný e-book >>>TU.

A teraz už poďme na to.

Čo vám dali do života dva jazyky, ktoré ovládate? Čo ste tým získali? Alebo snáď stratili? 

Valéria, 39 rokov, SJ, MJ, AJ

Rozprávam plynule po slovensky a maďarsky. V tomto smere mám všetko, čo potrebujem. Mám dva svety, dve rôzne kultúry, literatúru a mnoho iného. Maďarčina a slovenčina sú dva diametrálne odlišné jazyky, nemajú spoločné absolútne nič, dokonca ani spoločný protojazyk. Nič. Som učiteľka anglického jazyka a zvyknem žiakom hovoriť, že byť bilingválny v tak odlišných jazykoch je úžasné, oni si to ani neuvedomujú, takú výsadu nemá hocikto.

Bilingvizmus je pozitívum na 100{7ac71b10171fc45b8607661280d1bd3ba682fcaaee6f92748b5a036c1d99c6f5}, človek tým iba získa, nič nestratí.

Tomáš, 36 rokov, SJ, MJ

Až teraz v dospelosti si uvedomujem, aký obrovský dar mi rodičia odovzdali. Maďarčina je mojím materinským father-1633655_1280jazykom. Od narodenia žijem v Košiciach, teda v slovenskom prostredí, ovládam až dva jazyky na úrovni experta. Z pracovného hľadiska  je to veľká výhoda, lebo som dostupný pre dva trhy. Z osobného hľadiska je to tiež fajn, lebo Maďarsko je susediaca krajina, chodím tam často a cítim sa tam ako doma. Dokážem sa tam s každým rovnocenne dorozumieť. Osobne si myslím, že aj učenie nemčiny bolo pre mňa o to ľahšie, že som ovládal maďarský aj slovenský jazyk.

Milina, 39 rokov, SJ, AJ

Ovládanie ďalšieho jazyka mi nepredstaviteľne otvorilo možnosti, posunulo ma do cudzích krajín, projektov, cestovania, k zahraničnému partnerovi, k poznaniu iných kultúr a nadobudnutiu nových priateľstiev. Nič z toho by sa neudialo, ak by som ten jazyk neovládala.

Gabriel, 45 rokov, SJ, MJ

Vďaka dvojjazyčnej výchove som získal len pozitívne veci.

Viem sa dohovoriť plynule po maďarsky, čiže v Maďarsku sa cítim ako doma. Viem sledovať správy, filmy, prečítam, čo potrebujem. Sem tam robím priateľom tlmočníka, takže pomôžem aj iným prekonať jazykové bariéry, aby sa v cudzej krajine cítili pohodlne. A mám veľmi veľa maďarsky hovoriacich priateľov a známych priamo z Maďarska. A to je veľmi veľká devíza.

Lenka, 39 rokov, SJ, AJ

Vďaka dvom jazykom mám možnosť pohodlne cestovať a pracovať v zahraničí, som schopná dorozumieť sa, orientovať a plne existovať v zahraničí. Vďaka tomu si neustále rozširujem obzory.

U mňa neexistuje obmedzené myslenie – mám komplexnejší pohľad na svet, iných ľudí, iné kultúry a mám pozitívny vzťah k ľudom iných kultúr, národností, iných rás.

Pociťujem väčšiu toleranciu a lásku k ľudom. Nové vzťahy nadväzujem s ľahkosťou.

Aké pre vás bolo osvojovať si ďalší jazyk a kedy ste s tým začali?

Valéria, 39 rokov, SJ, MJ, AJ

Od narodenia v prirodzenom prostredí. Mama bola bilingválna a otec Maďar, vyrastala som v zmiešanom prostredí. Ideálne! Myslím si, že v dospelosti začať s bilingvizmom je skôr umelý proces. Do dospelosti naberie človek množstvo návykov, inhibícií a blokov, lingvistických a iných. Tieto ten proces prirodzeného osvojenia si jazyka sťažujú. Už je to učenie sa cudzieho jazyka. V dospelosti už má človek zafixované gramatické stopy a rôzne nuansy materinského jazyka. Tie formujú a ovplyvňujú osvojovanie respektíve učenie sa ďalšieho jazyka. To sa nedá porovnávať s osvojovaním si jazyka od malička, detstva stráveného v prirodzenom bilingválnom prostredí.

Tomáš, 36 rokov, SJ, MJ

Na to aké to bolo, si vôbec nepamätám, keďže od narodenia so mnou hovorili obomi  jazykmi. Určite však bolo fajn a cením si toto rozhodnutie rodičov. Aj keď doma sme sa rozprávali po maďarsky, chodil som do slovenských jaslí aj do slovenskej škôlky. Rozdiel som si všimol už na základnej škole a vnímam ho dodnes.

Vďaka tomu je moja slovenčina čistejšia, bez badateľného maďarského prízvuku.

Milina, 39 rokov, SJ, AJ

Začala som na základnej škole a nikdy som neprestala. Vzdelávam sa svojím spôsobom každý jeden deň.

Gabriel, 45 rokov, SJ, MJ

Osvojiť si maďarčinu nebol žiadny problém, lebo je to moja materinská reč vyrástol som s ňou od narodenia. Slovenčina do môjho života prišla až ako ďalší jazyk.

Lenka, 39 rokov, SJ, AJ

Ja som sa stala bilingválnou až v dospelosti a učenie som nebrala ako záťaž. Po anglicky som sa začala učiť počas strednej školy.

Keby ste mali možnosť vychovávať svoje dieťa bilingválne, urobili by ste to? Čo by vám k tomu pomohlo?

Valéria, 39 rokov, SJ, MJ, AJ

Určite áno. Nikdy som ani inak nerozmýšľala. Môj manžel má maďarskú národnosť, nie je bilingválny. Pre naše deti vytvárame prirodzené prostredie od narodenia. U nich sa k tomu od narodenia pridružila aj angličtina, ktorou s nimi love-1672154_1920hovorím od úplného začiatku.
Poznám rodiny, kde deti k bilingvizmu nevedú, hoci majú aj predpoklady, aj prostredie. Pre mňa je to nepochopiteľné. Pripisujem to hlavne pohodlnosti. Deti sa potom, žiaľ, ten druhý jazyk učia len ako cudzí jazyk. Určite je k tomu potrebná pevná vôľa.

Tomáš, 36 rokov, SJ, MJ

Keby som mal takú možnosť, určite by som to urobil. Momentálne nevnímam to, že by moji rodičia pri výchove z pohľadu dvojjazyčnosti mohli urobiť niečo inak. Rád by som poznal aj názor odborníkov, či existujú nejaké tipy, triky a zásady, ktoré je fajn dodržiavať a nerobiť to iba spontánne.

Milina, 39 rokov, SJ, AJ

Robím to od dcérinho narodenia a vďaka tomu je vo veku štyroch rokov bilingválna. Syn zatiaľ vo veku dvoch rokov hovorí prevažne anglicky. Čas trávi zväčša so mnou a so svojou sestrou, ale to sa v priebehu tohto roka (a definitívne v škôlke) veľmi rýchlo zmení a priberie aj slovenský jazyk. Deti sú skutočne ako malé špongie.

Gabriel, 45 rokov, SJ, MJ

Samozrejme, aj keď musím povedať, že pri svojich deťoch som to zanedbal a doteraz si to vyčítam. V domácnosti sme rozprávali len po slovensky a neskôr sa už u nich maďarčina neujala. Deti trochu rozumejú po maďarsky, hlavne syn, ale nerozprávajú.

Ak by sa dal čas vrátiť späť, vychovával by som ich v maďarčine. A to úplne stačí pre osvojenie si ďalšieho jazyka.

Lenka, 39 rokov, SJ, AJ

Áno, v prípade, že by otec dieťaťa hovoril iným jazykom ako ja. Pomohlo by mi, keby jeden z nás (rodičov) komunikoval s dieťaťom výlučne v jednom jazyku a ten druhý v  inom.

Aké poznatky či skúsenosti máte s dvojjazyčnou výchovou? Ak sa vám článok páčil, pošlite ho k ďalším ľuďom a zdieľajte ho na Facebooku.