Patríte medzi rodičov, ktorí by veľmi radi vychovávali dvojjazyčne, no chýba vám vo výbave ďalší jazyk? Porozhliadnite sa po členoch vašej rodiny, či niekto z nich je schopný venovať vášmu dieťaťu úžasný dar – osvojenie ďalšieho jazyka bez práce a námahy.

Výchova sama o sebe môže byť náročná, nieto ešte, keby ste mali komunikovať v jazyku, ktorý vám úplne nesedí. Ak by ste sa ma opýtali, či vám odporúčam vychovávať dieťa v jazyku, ktorý neovládate na komunikatívnej úrovni a bez ochoty denne pracovať na svojej slovnej zásobe – odpoviem vám NIE, neodporúčam.

Lenže, čo ak vy túžite po tom, aby vaše dieťa malo lepší štart do života, aby sa ďalšie jazyky učilo s ľahkosťou, aby malo už v detstve ovládnuté aspoň dva jazyky? Nevešajte hlavu, je tu jedno riešenie!

Ak máte v rodine alebo v skupinke blízkych ľudí človeka, ktorý skvele ovláda ďalší jazyk, máte nádej.

Kto to môže byť? Najideálnejší prípad by bol, aby to bol niekto z vášho okolia, s kým vaše dieťa bude dostatočne často v kontakte. Môže to byť napríklad:

  • Starý rodičhand-1549135_1280
  • Strýko, teta, bratranec, sesternica
  • Opatrovateľka
  • Starší kamarát/ka
  • Škôlka, jasle, záujmový krúžok vedený v danom jazyku a pod.

Svojich klientov učím, aby si dvojjazyčnú výchovu starostlivo naplánovali. Aby vedeli, kam smerujú a čo by malo byť ich cieľom. Aj v tomto prípade by bolo fajn, aby ste si uvedomili, že:

– intenzita kontaktu (vystavenie danému jazyku),

– vyvolanie potreby ho používať a

– samotné dodržiavanie plánu budú mať podiel na výsledku.

Ak vás táto možnosť dvojjazyčnej výchovy oslovila, mám pre vás ešte ďalšie aspekty, ktoré je dôležité zohľadniť.

Zamerajte sa na nasledovné:

  1. S daným človekom (alebo v zariadení) bude moje dieťa tráviť čas pravidelne. Dĺžka času potrebná pre osvojenie si ďalšieho jazyka sa nedá presne kvantifikovať, ale celkom iste platí: čím intenzívnejšie, tým lepšie!
  2. Daný človek je ochotný komunikovať s vaším dieťaťom v cieľovom jazyku a tráviť s ním čas zmysluplne – nie len púšťať mu rozprávky z tabletu.
  3. Tieto cudzojazyčné aktivity ste ochotní podporiť aj mimo času tráveného s daným človekom – ste ochotný zabezpečiť domov knihy, riekanky alebo rozprávky na podporu osvojovaného jazyka.
  4. Vášmu dieťaťu by nesmierne pomohlo, keby ste mu neskôr (keď bude staršie a samostatnejšie) dopriali spoločnosť ďalších detí a ľudí, ktorí hovoria daným jazykom.
  5. Budete tolerantní, keď v začiatkoch vývoja reči bude vaše dieťa používať aj slová z iného jazyka. Budete v kľude, ak dané výrazy budú istý čas prevažovať, pretože viete, že príde čas, keď si dieťa reči v hlávke urovná a prestane ich mixovať.

Tak čo, motivovala som vás dať dvojjazyčnej výchove šancu aj pre vaše dieťa?

Nakoľko je to téma široká, budem pridávať ešte ďalšie informácie vo forme článkov. Sledujte môj blog alebo Magickú dvojjazyčnosť na Facebooku a neunikne vám žiadna inšpirácia.