Keď sme sa pred narodením dcérky s manželom dohodli, že s ňou od narodenia budeme hovoriť dvomi jazykmi, tak sme netušili, aké náročné to bude. A zábavné, prospešné a poučné. A ako nám to pomôže na sebe dennodenne pracovať. Taktiež to preverilo naše komunikačné schopnosti a slovnú zásobu v používaných jazykoch. Život je plný prekvapení a učíme sa každým dňom, každou ďalšou diskusiou…

Dnes, keď bilingvizmus (dvojjazyčnosť) študujem a prinášam do životov aj iných nadšencov, ktorí majú radi cudzie jazyky, už viem fakty, ktoré som pred rokmi nevedela.

Vedeli ste, že:

  1. Viac ako polovica populácie na našej planéte je bilingválna.

Veru, je to tak. Sama som bola prekvapená, keď som to zistila –  dvojjazyčnosť vôbec nie je zriedkavý fenomén. Nachádza sa vo všetkých vrstvách spoločnosti, na všetkých kontinentoch, vo všetkých vekových skupinách. Ak ste sa doteraz touto témou nezaoberali, skúste sa porozhliadnuť, určite nájdete medzi svojimi známymi niekoho, kto hovorí okrem slovenčiny plynule po maďarsky či nemecky.

  1. Byť bilingválnym neznamená mať rovnakú znalosť oboch jazykov. 

Bilingválni ľudia majú takú úroveň znalosti svojich dvoch rečí, ako potrebujú.balance Niektorí majú dominantnú jednu reč, iní v jednej z nich nevedia písať ani čítať, ďalší len rozumejú, čiže hovoríme, že majú pasívnu znalosť (tzv. pasívny alebo receptívny bilingvizmus) a potom existuje aj malá skupinka tých, ktorí oba svoje jazyky ovládajú rovnako dobre.

  1. Bilingvisti môžu (a často aj majú) prízvuk v jednom alebo oboch jazykoch.

Ak ste si mysleli, že za dvojjazyčného človeka sa považuje iba ten, kto hovorí perfektne daným jazykom, ste na omyle. Prízvuk tiež patrí medzi akceptovateľné odchýlky. Či niekto prízvuk má alebo nie nerozhoduje, či sa považuje za bilingválneho. Existujú ľudia, ktorí hovoria cudzou rečou plynulo, ale majú svoj charakteristický prízvuk. Taktiež sú medzi nami ľudia, u ktorých prízvuk nezachytíte, ale sú menej plynulí v danom jazyku.

  1. Bilingvisti nie sú leniví, keď občas miešajú svoje dve reči.

Za bilingválneho človeka sa považuje ten, kto ovláda dve reči a teda v nich vie plynulo komunikovať. Repertoár oboch jazykov často poskytuje výhodnejšie použitie niektorého výrazu. Tento „problém“ mám s angličtinou a tiež češtinou – plynule ovládam oba jazyky a keď rozprávam po slovensky, často sa mi stane, že trebárs anglický výraz lepšie vystihne danú emóciu. Čechizmy sa nám tiež usídlili v komunikácii nie preto, že by slovenčina bola chudobná na výrazy, ale jednoducho preto, že sú to slová, ktoré sú jedinečné a veľavravné a niekedy pomôžu lepšie vystihnúť podstatu.

  1. Bilingválny človek nie je rodený tlmočník.

treadmill of lifeBilingválni ľudia používajú svoje jazyky v rôznych situáciách, často aj s rôznymi ľuďmi a v rôznych oblastiach života. Aj keď často prekladajú slová z jednej reči do druhej, ak by mali tlmočiť špecifické témy ako tlmočník profesionál, určite by neobstáli vo všetých oblastiach.

 

 

 

Ako vnímate dvojjazyčnosť vy? Podeľte sa so svojimi názormi a skúsenosťami. 🙂